پنل سهامداران
نظر سنجی
نظر شما در مورد کيفيت اين وب سايت چيست ؟

شرکت های تابعه

لیست اعضای هیأت مدیره شرکت
 
مدیر عامل
پرویز حیدری
متولد 1341
فرزند  علی
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
رئیس هیأت مدیره
محمد خدادادی
متولد 1344
فرزند  علی
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
نائب رئیس هیأت مدیره
فرهاد نظری
متولد 1350
فرزند رحیم
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
 
عضو هیأت مدیره
محمد ابراهیم عزیز محمدی
متولد 1347
فرزند  احمد
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
عضو هیأت مدیره
حسین رحیمی
متولد 1349
فرزند محمد اسمعیل

 
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
 
عضو هیأت مدیره
ناصر مرادی متین
متولد 1344
فرزند حجته اله
 
عضو هیأت مدیره
سعید خواجه مندلی
متولد 1352
فرزند  عبدالرحیم

 
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
         عضو هیأت مدیره
         فعیدرضا فولادوند
           متولد 1343
           فرزند رضا
 
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند‌‌ می‌باشد.
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند

  تلفن تماس: 
10- 32635102 (86) 98
  دورنگار:            32635107  (86) 98
  آدرس: اراک ، کیلومتر 22 جاده بروجرد مجتمع پتروشیمی شازند
 
admintshpc.irtshpc.ir - فساحز.هق - صصص.فساحز.هق